Wsparcie psychologiczne dla kobiet ciężarnych, w trakcie porodu i podczas połogu – rola położnej

O kursie

T

o wyjątkowy jednodniowy kurs w formie warsztatów skierowany do położnych. Obejmuje następujące zagadnienia:

Skuteczna komunikacja w relacji położna – pacjentka, zapewniająca bezpieczeństwo i wsparcie (4 h):

  • zastosowanie asertywności w budowaniu jasnych i konstruktywnych komunikatów o charakterze porządkowania współpracy podczas porodu i połogu – dla dobra pacjentki, jej dziecka i rodziny,
  • zastosowanie empatii w budowaniu wzajemnego porozumienia w sytuacji różnicy zdań, sporu czy braku współpracy,
  • sposoby udzielania słowem skutecznego wsparcia emocjonalnego.

Radzenie sobie z własnymi emocjami i wpływanie na emocje pacjentki i rodziny w sytuacjach trudnych – praca emocjonalna położnej (4 h)

  • technika płytka i głęboka panowania położnej nad własnymi emocjami – pojęcie przywództwa w zakresie zarządzania emocjami w kontakcie z pacjentką i rodziną,
  • reagowanie na postawy agresywne i roszczeniowe pacjentki i jej rodziny,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • postawa łącząca dobry kontakt z pacjentką z elementami profesjonalnego dystansu jako element profilaktyki wypalenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy położne prowadzące szkoły rodzenia, pracujące w poradniach K oraz na oddziałach położniczo ginekologicznych.