fb
O kursie

Celen kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do:

 •  przeprowadzenia badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta, wyciągnięcia wniosków z badania i ich analizy oraz do wdrożenia zaplanowanej w oparciu analizę  planu opieki pielęgniarskiej poprzez wdrożenie do systemu nauczania elementów socjologii zdrowia i choroby oraz teorii pielęgnowania
 • prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w powyższym obszarze.


Zajęcia realizowane są w sobotę i niedzielę.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 85 godzin dydaktycznych.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej


Nazwa modułu

I. Elementy socjologii zdrowia i choroby → ilośc godzin: 5

 • Pojęcie zdrowia i choroby w socjologii
 • Zachowania społeczne otaczające etapy życia: narodziny,  umieranie
 • Socjomedyczne mierniki zdrowia.
 • Modele opieki szpitalnej
 • Społeczne uwarunkowania zdrowia
 • Socjologiczna analiza zawodu pielęgniarki i położnej

II. Elementy teorii pielęgnowania → ilość godzin: 5

 • Modele pielęgnowania.
 • Zastosowanie teorii pielęgnowania w praktyce
 • Proces a teorie pielęgnowania

III. Aspekty badania fizykalnego → ilośc godzin: 75

 • Badanie przedmiotowe
 • Badanie podmiotowe
 • Analiza przeprowadzonego wywiadu
 • Wdrożenie planu opieki pielęgniarskiej

Łączna ilość godzin: 85
Cena szkolenia: 5950,00 PLN