fb
O kursie

Kurs zarządzanie jakością w ochronie zdrowia jest przeznaczony dla osób z wykształceniem co najmniej średnim, niekoniecznie medycznym. Przygotowuje do pełnienia funkcji pełnomocnika ds systemu zarządzania jakością, auditora wewnętrznego w placówkach ochrony zdrowia.

Celem kursu jest:

– dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia,

– pogłębienie wiedzy w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001 : 2000, standardów akredytacyjnych, przepisów prawnych w aspekcie zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej,

– doskonalenie umiejętności auditowania obszarów objętych systemem zarządzania jakością w placówkach ochrony zdrowia,

– przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds Zarządzania Jakością i Auditora Wewnętrznego.

Kurs obejmuje 80 godzin wykładów i ćwiczeń. Duży nacisk położony jest na część praktyczną zagadnienia.