Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II

O kursie

Kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept część II” skierowany jest dle pielęgniarek oraz położnych.
Celem kształcenia 
jest przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne do kontynuacji leczenia.