Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I

O kursie

Kurs specjalistyczny “Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I” skierowany jest dla pielęgniarek oraz położnych.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.