Podstawy języka migowego

O kursie

Kurs specjalistyczny “Podstawy języka migowego” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest osiągnięcie sprawności komunikacyjnej pielęgniarki i położnej (uczestników kursu) w kontakcie z osobą głuchą i niedosłyszącą oraz jej rodziną.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 125 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.