Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

O kursie

Kurs specjalistyczny “Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym
z użyciem otwartych źródeł promieniowania” 
 przeznaczony jest dla pielęgniarek. 

Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 67 godzin dydaktycznych.