Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

O kursie

Kurs specjalistyczny “Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 105 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.