Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

O kursie

Kurs “Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi” przeznaczony jest dla pielęgniarek. 
Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki kobietę nad dzieckiem ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi oraz prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 120 odzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.