Obsługa portu dostępu donaczyniowego

O kursie

Kurs dokształcający “Obsługa portu dostępu donaczyniowego” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kształcenia jest utrwalenie wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad pacjentem z wszczepionym portem donaczyniowym.

Czas trwania kursu przewidziano na 8 godzin dydaktycznych, w ciągu których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Przygotowanie chorego do zabiegu implantacji portu.
2. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym.
3. Ogólne zasady użytkowania portów dożylnych oraz sytuacje szczególne.
4. Powikłania związane z użytkowaniem portu.