Język migowy

O kursie

Kurs dokształcający “Język migowy” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. 

Cel kształcenia:
– poznanie znaków należących do słownictwa migowego – określających pojęcia – znaków ideograficznych oraz znaków określających litery i liczny – znaków daktylograficznych;
– wykorzystanie znaków języka migowego w sytuacji potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą niesłyszącą. 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie zaocznym. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 60 godzin dydaktycznych, z podziałem na: 

Podstawy teoretyczne języka migowego /3 godz./
Daktylografia /12 godz./
Ideografia /45 godz./