Podawanie środków kontrastowych – N O W O Ś Ć !

O kursie

Kurs dokształcający “Podawanie środków kontrastowych” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności 
do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentami poddanymi badaniom z użyciem środków kontrastowych (tomografia komputerowa, rezonans magnatyczny) oraz umiejętności podawania środka kontrastowego z użyciem wstrzykiwacza kontrastu.


Czas trwania kursu przewidziano na 15 godzin dydaktycznych (w podziale na zajęcia teoretyczne
oraz ćwiczenia), w ciągu których zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • specyfika badań TK i MR, przygotowanie pacjenta, opieka przed, w trakcie, po badaniu,
  • typy i charakterystyka środków kontrastowych używanych do badań TK i MR,
  • procedury pielęgniarskie obowiązujące w pracowniach ze szczególnym uwzględnieniem postępowania 
        z pacjentem w stanie zagrożenia życia,
  • dokumentacja działań pielęgniarskich;
  • podawanie środków kontrastowych z użyciem wstrzykiwacza kontrastu.