Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

O kursie

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Zajęcia odbywają się w systemie mieszanym: 
– zajęcia teoretyczne – piątki, soboty, niedziele w salach wykładowych KORA CS, 
– zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku w placówkach stażowych.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 380 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.