Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny przygotowany został dla pielęgniarek chcących kształcić się z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego

Pielęgniarka po kursie potrafi zapewnić dziecku opiekę w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności oraz potrafi podjąć działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Kurs składa się łącznie z 240 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku.

UWAGA! DODATKOWY warunek ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.
Wymóg posiadania kursu RKO i EKG nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).