Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej przygotowuje pielęgniarkę do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. Kurs obejmuje łącznie 360 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne ipraktyczne.