Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs Pielęgniarstwo onkologiczne jest kursem kwalifikacyjnym przeznaczonym dla pielęgniarek. Przygotowuje on kursantki do samodzielnego wykonywania świadczeń związanych z zapewnianiem kompleksowej opieki nad wybraną grupą pacjentów oraz do zapewniania specjalistycznej opieki osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. Kurs obejmuje łącznie 240 godzin dydaktycznych i składa się z zarówno z części praktycznej, jak i teoretycznej. W czasie zajęć praktycznych pielęgniarki przygotowują się do pracy na oddziałach zajmujących się leczeniem osób z chorobami nowotworowymi oraz w hospicjum.