fb
O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo kardiologiczne przygotowany jest dla pielęgniarek. Kurs przygotowuje pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo- naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób. 
Kurs obejmuje 438 godz. dydaktycznych. Dzieli się na zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną, przygotowującą do pracy na wybranych oddziałach szpitala.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).