fb
O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią przeznaczony jest dla pielęgniarek i ma na celu przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami nefrologicznymi leczonymi zachowawczo i objętymi leczeniem nerkozastępczym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami. Kurs obejmuje 305 godzin dydaktycznych,  z podziałem na zajęcia teoretyczne, które odbywają się w trybie weekendowym oraz zajęcia praktyczne realizowane od poniedziałku do piątku.

UWAGA! DODATKOWY warunek ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
Wymóg posiadania kursu RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).