Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo internistyczne jest przeznaczony dla pielęgniarek. Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:

  • podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
  • planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
  • realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w weekendy, natomiast zajęcia praktyczne – od poniedziałku do piątku.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).