Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych

O kursie

Zapraszamy pielęgniarki i położne, pragnące podnieść swoje kwalifikacje i zyskać nowe możliwości rozwoju zawodowego, do odbycia kursu w dziedzinie Pielęgniarstwa epidemiologicznego. W ostatnich latach w placówkach opieki medycznej coraz częściej kładzie się nacisk na zatrudnianie personelu wykwalifikowanego w tej dziedzinie.

Pielęgniarka epidemiologiczna to osoba, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad środowiskiem szpitalnym w obrębie utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych oraz kontrola i analiza zakażeń szpitalnych. Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę  i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 302 godziny dydaktyczne.