Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie dla położnych

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka w położnictwie i ginekologii powstał z myślą o położnych, które chcą uzyskać kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

Na kurs składają się zajęcia teoretyczne (realizowane w dni weekendowe) oraz praktyczne (realizowane od poniedziałku do piątku) – łącznie 377 godzin dydaktycznych.

 

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz EKG.