Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

O kursie

Kursem kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo rodzinne powinny zainteresować się położne, chcące poszerzać swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. Celem jego jest przygotowanie kursantek do zapewnienia kobiecie oraz jej rodzinie specjalistycznej pomocy w losowych sytuacjach życiowych. Przygotowuje również położną do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Kształcenie obejmuje 321 godzin dydaktycznych.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia kursu: zrealizowanie (do dnia zakończenia kursu kwalifikacyjnego) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) oraz Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (RK-ON).