fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Edukator w cukrzycy” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Cel kształcenia:
– wyposażenie pielęgniarki, położnej w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne w dni powszednie tygodnia. 
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 160 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.