Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

O kursie

Kurs specjalistyczny “Komunikowanie interpersonalne w pielegniarstwie” przeznaczony jest dla pielęgniarek oraz położnych.
Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

Zajęcia teoretyczne realizowane są w sobotę i niedzielę. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 100 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.