Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

O kursie

Kurs specjalistyczny “Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” przeznaczony jest dla położnych. 

Celem kursu jest przygotowanie położnej do objęcia specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią. 

 Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 62 godziny dydaktyczne.