Chirurgia jednego dnia

O kursie

Kurs dokształcający „Chirurgia jednego dnia” przeznaczony jest dla pielęgniarek. 

Celem kursu jest zdobycie przez pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności 
do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentami w ośrodku chirurgii jednego dnia. 
Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane 
są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 30 godzin dydaktycznych, z podziałem na:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
Specyfika ośrodka chirurgii jednego dnia /12 godz./
Rany i zakażenia w chirurgii /3 godz./
Zwalczanie bólu /5 godz./

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 
Oddział chirurgii ogólnej / chirurgia jednego dnia /10 godz./