Cewnikowanie pęcherza moczowego – N O W O Ś Ć !

O kursie

Kurs dokształcający “Cewnikowanie pęcherza moczowego” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie cewnikowania pęcherza moczowego.

Czas trwania kursu przewidziano na 5 godzin dydaktycznych, w ciągu których zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Ogólne wiadomości dotyczące wskazań , przeciwwskazań i trudności cewnikowania.
2. Zapobieganie zakażeniom układu moczowego .
3. Techniki cewnikowania.

Kurs ma charakter ćwiczeniowy – poza zajęciami teoretycznymi mają miejsce ćwiczenia na fantomie.