fb Skip to content
NOWY KURS SPECJALISTYCZNY!

Edukator w Chorobach krążenia

Kurs specjalistyczny “Edukator w chorobach krążenia” to intensywne, 100-godzinne szkolenie dla pielęgniarek, którego celem jest zapewnienie profesjonalnej edukacji zdrowotnej i terapeutycznej, pozwalającej na poprawę opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, zwieńczone egzaminem końcowym.

AKTUALNOŚCI