Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo diabetologiczne przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną. Kurs obejmuje 338 godz. dydaktycznych – podzielone na zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną.