Rola opiekuna w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych

O kursie

Szkolenie w formie warsztatów – 10 godzin dydaktycznych.

Tematyka zajęć:

  • Kompetencje zawodowe opiekuna medycznego
  • Przepisy sanitarno- epidemiologiczne, obowiązujące podczas sprawowania opieki
  • Stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki na stanowisku pracy
  • Pacjent jako podmiot opieki
  • Zaspokajanie potrzeby wydalania
  • Zaspokajanie potrzeby odżywiania
  • Trudno gojące się rany (odleżyny, stopa cukrzycowa, owrzodzenia)