Sanitariusz szpitalny

O kursie

Kurs sanitariusza szpitalnego przekazuje kursantom szerokie umiejętności oraz wiedzę niezbędną do szybkiego reagowania na wszystkie nagłe sytuacje, do jakich często dochodzi w takiej pracy. Łącznie obejmuje 240 godzin dydaktycznych. Część teoretyczna to przede wszystkim zajęcia z pierwszej pomocy oraz ogólnych wiadomości o człowieku, a także lekcje opieki nad chorymi w szpitalu i działań profilaktycznych chorób zakaźnych. Część praktyczna prowadzona jest natomiast zgodnie z wymogami danego szpitala. Program kursu został pozytywnie zaopiniowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Zdrowia.


ZAJĘCIA TEORETYCZNE – 80 GODZ.:
Ogólne wiadomości o człowieku.
Pierwsza pomoc.
Profilaktyka zakażeń szpitalnych.
Opieka nad chorym w szpitalu. 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – 160 GODZ.:

Zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala.

PODSTAWA PRAWNA: Program kursu zaopiniowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministra Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz. Ust. Nr 151, poz. 896/ pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza (noszowego) powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy. Pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego winien dodatkowo ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.