fb
O kursie

Kurs dokształcający “Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu” – przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Kurs prowadzony jest według obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji – wg schematu Newborn Life Support.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 8 godz. dydaktycznych – z podziałem na:
– zajęcia teoretyczne – 4 godz.
– ćwiczenia na fantomach w warunkach symulowanych – 4 godz.