Podstawowe zabiegi resuscytacyjne – BLS (Basic Life Support)

O kursie

Kurs dokształcający „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. 

Cel kształcenia:
– zrozumienie wczesnego rozpoznania pacjentów w stanie zagrożenia życia,
– poznanie przyczyn zatrzymania krążenia u osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
– poznanie czynników wpływających na skuteczność defibrylacji,
– podjęcie działań resuscytacyjnych w stanach zagrożenia życia.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 22 godziny dydaktyczne, z podziałem na:
– zajęcia teoretyczne /10 godz./
– ćwiczenia w warunkach symulowanych /12 godz./