Podstawowe zabiegi resuscytacyjne w standardzie BLS

O kursie

Kurs przenazaczony jest dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem podstawowej wiedzy resuscytacyjnej, zgodnie z obowiązującymi standardami. Czas trwania kursu to 5 godz. dydaktycznych.
Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy.

Tematyka:

– rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, wentylacja zastępcza,
– ucisk klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego,
  w drogach oddechowych
– pozycja boczna bezpieczna,
– obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.