Leksykon dla kadry pielęgniarskiej/położniczej – zasób wiadomości z aspektami elektrokardiografii – wykonanie badania, interpretacja wyniku

O kursie

Celen szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do:

 • samodzielnego wykonania badania, monitorowania stanu zdrowia pacjenta; prawidłowego zapisu i odczytu tego zapisu poprzez wdrożenie do systemu nauczania elementów socjologii zdrowia i choroby oraz teorii pielęgnowania
 • prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w powyższym obszarze.

Zajęcia realizowane są w sobotę i niedzielę.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 60 godzin dydaktycznych.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Nazwa modułu:

I. Elementy socjologii zdrowia i choroby → ilość godzin: 5

 • Pojęcie zdrowia i choroby w socjologii
 • Zachowania społeczne otaczające etapy życia: narodziny,  umieranie
 • Socjomedyczne mierniki zdrowia.
 • Modele opieki szpitalnej
 • Społeczne uwarunkowania zdrowia
 • Socjologiczna analiza zawodu pielęgniarki i położnej

II. Elementy teorii pielęgnowania → ilość godzin: 5

 • Modele pielęgnowania.
 • Zastosowanie teorii pielęgnowania w praktyce
 • Proces a teorie pielęgnowania

III. Aspekty elektrokardiografii- wykonanie badania, interpretacja wyniku → ilość godzin: 50

 • Elektrokardiografia- podstawy
 • Technika badania
 • Analiza zapisu elektrokardiograficznego
 • Rozpoznawanie nieprawidłowości w zapisie EKG
 • Zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych
 • Badania diagnostyczne z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego

Cena szkolenia: 5700,00 PLN