Leksykon dla kadry pielęgniarskiej – zasób wiadomości z aspektami leczenia ran

O kursie

Celem szkolenia jest przygotowanie pielęgniarki do:

 • sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem z ranami odleżynowymi, owrzodzeniami, oparzeniami, odmrożeniami poprzez wdrożenie do systemu nauczania elementów socjologii zdrowia i choroby oraz teorii pielęgnowania
 • prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w powyższym obszarze.

Zajęcia realizowane są w sobotę i niedzielę.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 70 godzin dydaktycznych.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Nazwa modułu:

I. Elementy socjologii zdrowia i choroby → ilość godzin: 5

 • Pojęcie zdrowia i choroby w socjologii
 • Zachowania społeczne otaczające etapy życia: narodziny,  umieranie
 • Socjomedyczne mierniki zdrowia.
 • Modele opieki szpitalnej
 • Społeczne uwarunkowania zdrowia
 • Socjologiczna analiza zawodu pielęgniarki i położnej

II. ELementy teorii pielęgnowania → ilość godzin: 5

 • Modele pielęgnowania.
 • Zastosowanie teorii pielęgnowania w praktyce
 • Proces a teorie pielęgnowania

III. Aspekty leczenia ran → ilość godzin: 60

 • Rodzaje i podział ran
 • Opatrywanie ran
 • Zakażenia ran
 • Stopa cukrzycowa

Cena szkolenia: 5950,00 PLN