Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania (medycyna szkolna) dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania przeznaczony jest dla pielęgniarek

Cel kształcenia to przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku szkolnym, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 395 godzin dydaktycznych.