Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

O kursie

Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne przygotowany został z myślą o pielęgniarkach, chcących poszerzać swoje kwalifikacje w tym zakresie. Głównym jego celem jest uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Kurs składa się z 325 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.