fb
O kursie

Kurs specjalistyczny „Endoskopia” przeznaczony jest dla pielęgniarek

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 133 godziny dydaktyczne, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.