Dializoterapia

O kursie

Kurs specjalistyczny „Dializoterapia” przeznaczony jest dla pielęgniarek

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 165 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.