Pielęgniarstwo rodzinne – dla położnych

O specjalizacji

Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne – program dla położnych.

Interesuje Cię specjalizacja rodzinna?

Celem kształcenia jest przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 824 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodkaResuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Wywiad i badanie fizykalne.  

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata położnictwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.