fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Żywienie dojelitowe i pozajelitowe” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem  z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.
Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 200 godzin dydaktycznych z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.