Wykonanie konikopuncji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

O kursie

Kurs “Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej i wykonanie dojścia doszpikowego” dedykowany jest pielęgniarkom.

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) w salach wykładowych KORA CS, natomiast zajęcia praktyczne od poniedziałku do piatku w placówkach stażowych. Kurs obejmuje łącznie 40 godzin dydaktycznych.