fb
O kursie

Kurs specjalistycny “Wykonanie i ocena testów skórnych” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych, doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Zajęcia realizowane są w systemie mieszanym – zajęcia teoretyczne w soboty, niedziele, zajęcia praktyczne w dni robocze.

Łączna ilość godzin przeznaczona na realizację kursu wynosi: 45 godzin dydaktycznych.