Wykonanie badania spirometrycznego

O kursie

Kurs specjalistyczny z zakresu “Wykonania badania spirometrycznego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. 

Cel kształcenia:
– przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 86 godzin dydaktycznych, z podziałem na teorię i praktykę.