fb
O kursie

Kurs specjalistyczny “Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych. 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych przewlekle z chorobą nowotworową i innymi zespołami bólu przewlekłego oraz modyfikuje dawkę leczniczą leku przeciwbólowego u chorych z przewlekłym bólem nowotworowym.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 84 godzin dydaktycznych.