Terapia bólu ostrego u dorosłych

O kursie

Kurs specjalistyczny “TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH” przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Cel kształcenia:
Pielęgniarka, położna zapewni opiekę pacjentowi dorosłemu w zakresie uśmierzenia bólu ostrego: 
– monitoruje przebieg leczenia przeciwbólowego u chorych,
– podaje leki w celu uśmierzenia bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej,
– modyfikuje dawkę leku przeciwbólowego w zakresie zlecenia lekarskiego na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane 
są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 98 godzin dydaktycznych.