Szczepienia ochronne

O kursie

Kurs specjalistyczny “szczepienia ochronne” przeznaczony jest dla pielęgniarek.

Celem kursu jest Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi: 80 godzin dydaktycznych, z podziałem na teorię i praktykę:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin
zajęcia praktyczne – 45 godzin