Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

O kursie

Kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji oddechowo–krążeniowej noworodka przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 57 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne (w tym ćwiczenia na fantomach).