Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

O kursie

Kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych.

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne.